ΜΕΛΑΣΑ EMELIA

 

 

Ιδιαίτερα ωφέλιμη σε:
αθλητές για υψηλές αποδόσεις,
σπουδαστές για πνευματικές επιδόσεις,
σκληρά εργαζόμενους σε βαριά επαγγέλματα,
ασθενείς που αναρρώνουν,
χορτοφάγους (vegan) και ανθρώπους που νηστεύουν,
εγκύους και μικρά παιδιά,
υγιείς ανθρώπους για σωματική και πνευματική ευεξία,
φυσική τόνωση και ενέργεια.